Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim podjęło współpracę
z Fundacją Muszkieterów, w ramach której dwoje dzieci z terenu powiatu sokołowskiego weźmie udział w koloniach „Wakacje z Muszkieterami”, które w tym roku odbywać się będą w Julinku k. Warszawy, w dawnej bazie cyrkowej!

Fundacja Muszkieterów założona została w 2002r. przez właścicieli sklepów Intermarchẻ oraz Bricomarchẻ, aby pomagać potrzebującym dzieciom w miastach, w których prowadzone są w/w sklepy.

Celem akcji „Wakacje z Muszkieterami” jest zorganizowanie kolonii dla dzieci, które ze względu na swoją sytuację rodzinną lub materialną nie miałyby możliwości wyjazdu na wakacje poza miejsce swojego zamieszkania. Wyjazd jest nagrodą za dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Dotychczas na „Wakacje z Muszkieterami” wyjechało już 2000 dzieci z całej Polski!

Więcej informacji:

www.wakacjezmuszkieterami.pl, Facebook: FundacjaMuszkieterow

 

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim zaprasza na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu sokołowskiego, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2018r. (piątek) o godzinie 14.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim. Spotkanie poprowadzi psycholog zatrudniony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Temat spotkania: Budowanie wartości w rodzinie.

 

Serdecznie zapraszamy!

 


Ogłoszenie o naborze na stanowisko konsultanta do spraw przemocy w rodzinie
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim

 

- Ogłoszenie
- Kwestionariusz

- Informacja o wynikach naboru


 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM POSZUKUJE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE.

CHCESZ PODZIELIĆ SIĘ MIŁOŚCIĄ Z POTRZEBUJĄCYMI DZIEĆMI?

PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM.

Wszelkich informacji na temat kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Armii Krajowej 4

08-300 Sokołów Podlaski

tel. /25/ 787 22 02

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 


Powiat Sokołowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim uprzejmie informuje, iż w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie został opracowany „Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością” skierowany do rodziców dowiadujących się o urodzeniu dziecka, u którego w wyniku badań prenatalnych stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą  jego życiu lub zdrowiu.

 

Informator jest dostępny na stronie internetowej www.mazowieckie.pl; w zakładce Dla Klienta, Zdrowie/Opieka nad matką i dzieckiem

 

Z treścią Informatora można się zapoznać również klikając na poniższy link: „Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością”

 

Mieszkańcy powiatu sokołowskiego mogą korzystać z papierowej wersji Informatora, udostępnionej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4, pokój nr 003.

 

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim,
w ślad za Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Siedlcach,
informuje,
że od dnia 6 listopada 2017 roku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach
będzie mieścił się przy ul. Prusa 18 ( dawna siedziba Nadleśnictwa i Policji).
Zmianie ulegnie również numer telefonu – nowy numer 25 794 31 97

 

 


 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił
nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic
między regionami III” realizowanych w 2018r.

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r.

 

 


 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

- Informacja o wynikach naboru
- Przedłużenie ogłoszenia
- Ogłoszenie
- Kwestionariusz

 

 


 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa

 

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydłuża nabór na stanowisko psychologa
świadczącego usługi w ramach Projektu pt. „PRZYSZŁOŚĆ AKTYWNA
I SAMODZIELNA "

 

- OGŁOSZENIE
- KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na stanowisko psychologa
świadczącego usługi w ramach Projektu pt. „PRZYSZŁOŚĆ AKTYWNA
I SAMODZIELNA "

- OGŁOSZENIE
- KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 


 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” - 2017r.

 

Powiat Sokołowski informuje, iż w 2017 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jednostką organizacyjną Powiatu Sokołowskiego wyznaczoną do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim.

Uprzejmie informujemy, iż w 2017r. nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, odbywa się w następujących terminach:

Moduł II – od dnia 15 marca 2017r. do dnia 30 marca 2017r. (semestr letni)

Moduł II – od dnia 1 września 2017r. do dnia 10 października 2017r. ( semestr zimowy)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II:

  1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski, pokój 003, na stronie internetowej www.pcprsokolow.pl oraz  pcpr-sokolowpodlaski.bip.net.pl

 

Wnioski są przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4, pokój 003. Szczegółowych informacji dotyczących uczestnictwa w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” udzielają pracownicy PCPR  pod numerem telefonu 25 787 22 02 w godzinach 8:00 – 16:00.

Pełny opis programu jest dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl. w zakładce: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html

 

Druki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie

Wkładka dotycząca Modułu II

Oświadczenie o wysokości dochodów

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zaświadczenie ze szkoły/uczelni


Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora Projektu "Przyszłość aktywna i samodzielna"

Nabór na pracownika socjalnego - ogłoszenie
Kwestionariusz osobowy


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w PCPR w Sokołowie Podlaskim

Nabór na pracownika socjalnego - ogłoszenie
Kwestionariusz osobowy


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu sokołowskiego, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016r. (piątek) o godzinie 14.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim. Uczestnictwo w grupie wsparcia jest dobrowolne, stanowi możliwość zbudowania forum wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób, które realizują podobne zadania i mają wspólne cele. W spotkaniu będzie uczestniczył psycholog zatrudniony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim. Temat spotkania: Dziecko w świecie mediów. W dalszej części spotkania odbędzie się także spotkanie z prawnikiem. Do dnia 6 grudnia 2016r. do godziny 13.00. rodziny zastępcze mogą zgłaszać pytania, na które odpowiedzi udzieli prawnik.

 

Serdecznie zachęcamy rodziny zastępcze do wzięcia udziału w grupie wsparcia.


KOMUNIKAT

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2017 roku

Powiat Sokołowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim informuje, iż w dniu 15 listopada 2016 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.”.

Obszary programu, które będą realizowane w 2017 r.:

1)    obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2)    obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

3)    obszar D – likwidacja barier transportowych;

4)    obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

5)    obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

6)    obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2017 r.:

1)     obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2)     obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

3)     obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 250.000,00 zł dla autobusów;

4)     obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;

5)     obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;

6)     w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 15 marca 2017 roku w Oddziale Mazowieckim PFRON w Warszawie, ul. Grójecka 19/25.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 roku.

Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie.

 

W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu.

 

Terminy naboru wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu określone zostaną przez realizatora programu tj. samorząd powiatowy.

 

W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu.

 

Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

 

Projektodawcy zainteresowani uczestnictwem w Programie proszeni są o zapoznanie się z Procedurami realizacji programu PWRMR III, Kierunkami działań i warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów PWRMR III w 2017r. oraz załącznikami:

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/3107,Procedury-realizacji-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III.html oraz

http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3426,quotProgram-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-IIIquot-w-2017-roku.html

 

Informacji w sprawie uczestnictwa w Programie wyrównywania różnic między regionami III” udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski, tel. 25 787 22 02, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim informuje, iż dnia 30 listopada 2016r. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystki dla osób niepełnosprawnych na 2017r.

 

O dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą się ubiegać osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4, pokój 003 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

 

 


 

KOMUNIKAT – „AKTYWNY SAMORZĄD” 2016

Powiat Sokołowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim informuje, iż od dnia 01 września 2016r. do dnia 10 października 2016r. trwa
II nabór wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Module II programu:
1.    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2.    nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski, pokój 003 oraz na stronie internetowej www.pcpr.sokolowpodl.pl

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w semestrze zimowym roku szkolnego/akademickiego 2016/2017,  mieszkańcy powiatu sokołowskiego składają bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim,
w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2016r.

Szczegółowych informacji dotyczących uczestnictwa w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” udzielają pracownicy PCPR  pod numerem telefonu 25 787 22 02 w godzinach 8:00 – 16:00.

 

 

Powiat Sokołowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim uprzejmie informuje, iż od 01 września 2016r. w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach obowiązują nowe druki wniosków:

1.    wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia)
2.    wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 roku życia)
3.    wniosek o wydanie orzeczenia o wskazania do ulg i uprawnień

Aktualnie obowiązujące druki są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach www.mopr.siedlce.pl w zakładce Druki wniosków, w siedzibie PCPR w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4, pokój 003 oraz na stronie internetowej www.pcpr.sokolowpodl.pl w zakładce Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności/ Druki wniosków. 

 


 

 

 

 

 

Polecane strony