Organizacja sportu, kultury, turystyki i rekreacji ON

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY,  REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

(dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r.
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2015r. poz. 926)

 

Ze środków PFRON może być dofinansowany sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie tych zadań mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku;

udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;

udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

 

Ważne informacje:

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wniosek o dofinansowanie składa się do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie,
w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Jednym z warunków uzyskania dofinansowania jest to, aby wnioskodawca nie był jednostką organizacyjną powiatu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-18
Data publikacji:2020-01-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Kiryluk
Liczba odwiedzin:2915