Instytucjonalna piecza zastępcza

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może zostać skierowane do instytucjonalnej pieczy zastępczej po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub braku możliwości skierowania dziecka do rodziny zastępczej.

Formami instytucjonalnej pieczy zastępczej są:

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

a)  typu socjalizacyjnego – zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, zaspokajają jego niezbędne potrzeby i podejmują działania w celu powrotu dziecka do rodziny,

b) typu interwencyjnego – zapewniają dziecku doraźną opiekę w czasie trwania sytuacji kryzysowej lub w przypadkach wymagających zapewnienia mu natychmiastowej opieki. Pobyt w placówce interwencyjnej nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące, w szczególnych przypadkach może on zostać przedłużony do zakończenia trwającego postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie, umieszczenie w pieczy zastępczej,

c) typu specjalistyczno-terapeutycznego – zapewniają opiekę dzieciom o indywidualnych potrzebach, wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej opieki (dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i wymagające wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych),

d) typu rodzinnego – zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dla maksymalnie 8 dzieci, (za wyjątkiem potrzeby umieszczania rodzeństwa), zaspokajają niezbędne potrzeby dzieci i podejmują działania na rzecz powrotu dzieci do ich rodzin. Prowadzenie placówki można zlecić organizacji pozarządowej.

2. Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna – zapewnia opiekę dzieciom wymagającym szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji, nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

3. Interwencyjny ośrodek preadopcyjny - zapewnia opiekę dzieciom, które wymagają specjalistycznej opieki, a nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

Powiat może prowadzić placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

Na terenie powiatu sokołowskiego od 15 marca 2021r. funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego Dom Dziecka „Rafael”,zapewniająca całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, które na mocy postanowienia sądu zostają skierowane przez Starostę Sokołowskiego. Dom jest przygotowany do zapewnienia opieki i wychowania dla 14 dzieci w wieku powyżej 10 r.ż. jak i dla pełnoletnich wychowanków realizujących Indywidualny Program Usamodzielnienia, nie dłużej niż do ukończenia 25 r.ż. Wszelkie działania podejmowane przez kadrę Placówki skupione są na wszechstronnym rozwoju młodych ludzi, tak aby mogli oni rozwijać swoje talenty i pasje, patrzeć z nadzieją w przyszłość i odnaleźć się w dorosłym życiu.

Dane kontaktowe:

Dom Dziecka „Rafael”, Wyrozęby-Podawce 23, 08-307 Repki

Tel: 515-248-060

e-mail: domrafael@caritas.pl

 

Placówka posiada pokoje 1 i 2-osobowe, łazienki, kuchnię z miejscem do przygotowywania posiłków, jadalnię, pralnię z suszarnią, wspólną przestrzeń mieszkaniową do wypoczynku (pokój telewizyjny, siłownia, świetlica wyposażona miejsca do odrabiania lekcji oraz multimedia itp.). Obiekt jest monitorowany.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce w 2022 roku wynosi 6 961,90 zł.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Dom Dziecka „Rafael”

  Dom Dziecka „Rafael”

 • Powiększ zdjęcie Dom Dziecka „Rafael”

  Dom Dziecka „Rafael”

 • Powiększ zdjęcie Dom Dziecka „Rafael”

  Dom Dziecka „Rafael”

 • Powiększ zdjęcie Dom Dziecka „Rafael”

  Dom Dziecka „Rafael”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-14
Data publikacji:2019-12-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3597