Legitymacja osoby niepełnosprawnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Legitymacje osób niepełnosprawnych

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wystawia legitymacje osób niepełnosprawnych. Legitymacja uprawnia do korzystania z ulg, tj.: komunikacja miejska i podmiejska, przejazdy PKP itp. Szczegółowe informacje można uzyskać w instytucjach i zakładach przyznających ulgi na podstawie odrębnych przepisów.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub przyznaniu któregoś ze stopni niepełnosprawności jest podstawą do korzystania z ulg i uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej.

Na wniosek osoby, która uzyskała orzeczenie o niepełnosprawności lub przedstawiciela ustawowego dziecka w legitymacji wpisuje się symbol przyczyny niepełnosprawności, jeśli może to ułatwić danej osobie korzystanie z należnych ulg i uprawnień.

Aby otrzymać taką legitymację osoby niepełnosprawnej należy złożyć:

  1. wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
  2. orzeczenie,
  3. jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.


W przypadku składania wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, nie wymaga się składania zdjęcia.

Wniosek wraz z załącznikami można składać osobiście w siedzibie Powiatowego Zespołu lub przesłać pocztą.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-14
Data publikacji:2019-12-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3247